Svátky v životě židů PDF EPUB MOBI

Svátky v životě židů PDF

Kategorie: Knihy | Filosofie a teologie | teologie
Jazyk: Čeština
Formát: MOBI.PDF.EPUB.DOC.TXT.FB2.RTF
Autor: Marc Stern

Ke stažení

Základní popis Svátky v životě židů

Bezprostředním podnětem k napsání této knihy byly přednášky o judaismu, které autor pronesl roku 1996 na univerzitě v Osnabrücku.